VIG FUND jest spółką należącą do VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, wiodącej grupy ubezpieczeniowej w Austrii oraz Europie Środkowo-Wschodniej. W VIG zatrudnionych jest ponad 25,000 pracowników. Działalność grupy prowadzona jest przez spółki zależne oraz oddziały w 30 krajach środkowo- i wschodnioeuropejskich. VIG jest spółką notowaną na austriackiej giełdzie papierów wartościowych.

VIG FUND skupia się na nabywaniu i zarządzaniu nieruchomościami w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości komercyjnych (handlowych i biurowych) w najlepszych lokalizacjach.

Strategia ESG_

W VIG FUND prowadzimy inwestycje z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

ŚRODOWISKO NATUALNE

SPOŁECZEŃSTWO

ŁAD KORPORACYJNY

Nasza Wizja_

Jesteśmy świadomi dużego wpływu budynków na środowisko i społeczeństwo. Wierzymy, że droga do bardziej zrównoważonej branży nieruchomości nie prowadzi tylko przez stawianie nowych budynków, a raczej przez udoskonalenie już istniejących nieruchomości.

Nasze Podejście_

Naszą strategią jest nabywanie istniejących budynków i ciągłe ulepszanie ich wydajności zgodnie z wymogami ESG. Razem z usprawnieniami na rzecz środowiska, kładziemy także duży nacisk na aspekty społeczne. Wierzymy, że podejście skupione na człowieku prowadzi do rozwoju społeczności, zrównoważonych miast i zdrowego środowiska.

Środowisko_

Stale wdrażamy funkcjonalne działania mające na celu zwiększenie wydajności energetycznej naszych budynków, zmniejszenie ich śladu węglowego, oraz optymalizację zużycia wody i innych zasobów, a także zwiększenia bioróżnorodności.

NASZE PRIORYTETY

ENERGIA

ŚLAD WĘGLOWY

WODA I BIORÓŻNORODNOŚĆ

Nasze działania są dostosowane do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Dla ludzi_

Odpowiedzialność społeczna jest wpisana w DNA  Vienna Insurance Group. Chcemy, aby nasze budynki wspierały lokalną społeczność, jednocześnie spełniając najwyższe wymagania dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia ich użytkowników. Wybierając lokalizację w pobliżu obiektów usługowych, transportu publicznego, ścieżek rowerowych i pieszych pozwalamy naszym najemcom na aktywny dojazd do pracy, zdrowy styl życia i zmniejszenie śladu węglowego.

NASZE PRIORYTETY

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA WEWNĄTRZ

UŁATWIENIA DOSTĘPU

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNOŚCI

Nasze działania sądostosowane do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Zarządzanie_

Nasze działania nie tylko spełniają krajowe wymogi prawne, ale wykraczają poza nie. Dążymy do dostarczenia najlepszych wyników poprzez współpracę z naszymi najemcami, zarządcami nieruchomości oraz  dostawcami. To pozwoli zapewnić, że wszyscy interesariusze rozumieją i przyczyniają się do realizacji naszych celów środowiskowych i społecznych.

NASZE PRIORYTETY

ZAANGAŻOWANIE NAJEMCÓW

EKOLOGICZNE ZAANGAŻOWANIE

RAPORTOWANIE W KWESTII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Nasze działania są dostosowane do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Certyfikat BREEAM_

W celu regularnej ewaluacji naszej pracy i dalszego ulepszania naszego kapitału, korzystamy z uznanej przez branżę certyfikacji BREEAM-In-Use.